ZDRAVÍ BEZ LIMITU 🍀

V ZDRAVÍ & KRÁSA od Katka

UĆŸ jste někdy slyĆĄeli o centru ZDRAVÍ BEZ LIMITU ?

LidĂ©, kteƙí zde pracujĂ­ věƙí, ĆŸe zdravĂ­ je jeden komplexnĂ­ balíček a takĂ© se na něj tak dĂ­vajĂ­. ZaměƙujĂ­ se na zĂĄkladnĂ­ oblasti :

  • psychosomatika : celostnĂ­ pƙístup s cĂ­lem najĂ­t a odstranit pƙíčiny nemocĂ­ a traumat.
  • dĆŻkladnĂ© vyĆĄetƙenĂ­ na nejmodernějĆĄĂ­ch pƙístrojĂ­ch : modernĂ­ diagnostickĂ© metody, včetně kvantovĂ© biorezonance.
  • masĂĄĆŸe : prĂĄce s fyzickĂœm tělem, ĆĄirokĂĄ nabĂ­dka masĂĄĆŸĂ­.
  • doplƈky stravy : unikĂĄtnĂ­ ƙada dlouhodobě prověƙenĂœch doplƈkĆŻ stravy.

Pokud VĂĄs trĂĄpĂ­ jakĂœkoliv zdravotnĂ­ problĂ©m, stačí se ozvat. Nakontaktujte se pƙímo na “ZdravĂ­ bez limitu“, seznamte je s VaĆĄĂ­m zdravotnĂ­m stavem / problĂ©mem a nechejte pracovat odbornĂ­ky ✔

V moderním Centru Zdraví bez limitu na Severní Moravě se postarají o váơ komfort, pohodlí a zdraví. Jsou tady pro vás, vyhledejte je a pƙesvědčte se sami.

Limit zdravĂ­ je pouze ve vaĆĄĂ­ hlavě,  vy se jen musĂ­te rozhodnout ho odstranit! ✔ 

A pokud se rozhodnete … pomoci VĂĄm mĆŻĆŸou i DOPLƇKY STRAVY, KTERÉ NAJDETE NA JEJICH ESHOPU.

✔ ZdravĂ­ bez limitu CZ, spol. s r. o. je vĂœhradnĂ­m zĂĄstupcem společnosti BioenergeticLAB pro Českou republiku.

Zakoupit mĆŻĆŸete ƙadu ĂșĆŸasnĂœch doplƈkĆŻ:

  • CURCUMIN-GEL 95+ : OrĂĄlně podĂĄvanĂœ chutnĂœ gel – doplněk stravy zaloĆŸenĂœ na duĂĄlnĂ­ biologickĂ© dostupnosti HGC-CÂź Curcuming Gel 95+ mĂĄ patentově chrĂĄněnou formu uĆŸĂ­vĂĄnĂ­. Pro svou vstƙebatelnost je 46x ĂșčinnějĆĄĂ­ neĆŸ jinĂœ dostupnĂœ kurkumin na trhu, podĂĄvanĂœ napƙíklad v tobolkĂĄch nebo prĂĄĆĄku.
  • PROBIT : Doplněk stravy na zĂĄkladě lyofilizovanĂ©ho ovoce papaja MGP Gold s vysokou enzymatickou aktivitou a probiotickĂœch mlĂ©ÄnĂœch kvasinek. JĂ­dlo je zdrojem ĆŸivota a rĆŻstu, pokud vĆĄak nenĂ­ ƙádně stravitelnĂ© a metabolizovanĂ©, mĆŻĆŸe se stĂĄt zdrojem ƙady zdravotnĂ­ch potĂ­ĆŸĂ­. 
  • CLP COLOSTRAL LIFE PLUS : Kolostrum v cucavĂœch tabletĂĄch, ochrana proti chƙipce pƙispĂ­vĂĄ k posĂ­lenĂ­ imunity a posĂ­lenĂ­ celkovĂ©ho zdravĂ­ pĆŻsobĂ­ proti zĂĄnětĆŻm v krku.
  • COLOSTRAL DCW POWDER : Colostral DCW Powder je jemnĂœ kolostrĂĄlnĂ­ prĂĄĆĄek. Je to doplněk stravy, kterĂœÂ pƙispĂ­vĂĄ k celkovĂ©mu posĂ­lenĂ­ imunity k posĂ­lenĂ­ organizmu po dlouhodobĂ© nemoci.
  • IMMUNOPRO : Immunopro je exkluzivnĂ­ kolostrĂĄlnĂ­ prĂĄĆĄek, je to doplněk stravy nejvyĆĄĆĄĂ­ kvality. PƙispĂ­vĂĄ ke zdravĂ© ĂșstnĂ­ dutině pĆŻsobĂ­ proti zĂĄnětĆŻm dĂĄsnĂ­ pĆŻsobĂ­ proti gingivitidě a paradentĂłze zabraƈuje zubnĂ­mu oděru pƙispĂ­vĂĄ k celkovĂ©mu posĂ­lenĂ­ imunity.

DalĆĄĂ­ doplƈky stravy a informace o nich najdete na webu https://zdravibezlimitu.cz/eshop/ ✔

… a nebo koukněte na toto krĂĄtkĂ© video:

Sdílejte tento článek